6165cc金沙总站_首頁(Welcome)

logo
服务热线:400-6711-771

适用于亚细胞组分分离 -- Allegra X-64R

技术特点
  • 30000 rpm 转速,64400×g离心力,是亚细胞组分分离的最佳选择
  • 高效冷却系统,温度范围由-20~40℃,最大离心力下能保持样本在4℃
  • 灵活性高,13种转头供选,11种定角转,2种水平转
  • 微处理机控制,方便易用准确无误
技术应用
  • 细菌、细胞沉淀
  • 核酸、蛋白提取
  • 细胞膜、亚细胞组分分离
技术参数
型号 Allegra 64R Allegra 25R Allegra X-30/30R Allegra X-15R Allegra X-12/12R
最高转速 角转 30000 rpm 15000 rpm 16000/18000 rpm 10200 rpm 10200 rpm
水平转 10000 rpm 5700 rpm 4200/4700 rpm 4750 rpm 3750 rpm
最大离心力 角转 64400 xg 25160 xg 23551/29756 xg 11400 xg 11400 xg
水平转 10750 xg 6130 xg 3398/4255 xg 5250 xg 3270 xg
最大容积 角转 6×85 mL 8×50 mL 8×50 mL 6×100 mL 6×100 mL
水平转 4×10 mL 4×500 mL 4×400 mL 4×750 mL 4×750 mL
微孔板载量 10 6 12 12
温度控制 -20~40℃ -20~40℃ 室温/-20~40℃ -10~40℃ 室温/-10~40℃
6165cc金沙首頁 Copyright © 2017. All Rights Reserved.

浙ICP备 16030395号-1

浙公网安备 33010302003027号